01

POMAGAJ
I OSZCZĘDZAJ

Zatrudniaj osoby niepełnosprawne i wyeliminuj składki PFRON

02

“Wyeliminuj składki PFRON”

Rekrutuj z nami osoby niepełnosprawne i obniż wysokość wpłat na PFORN do 0 zł.

Skorzystaj z najwiekszej bazy w Polsce

03

Jesteś osobą niepełnosprawną?
Szukasz pracy?

Pomożemy Ci znaleźć pracę, którą będziesz mógł/a wykonywać w domu. Zarejestruj się

Jesteśmy pionierem modelu biznesowego “100% eliminacji składek PFRON” przy jednoczesnym spełnieniu obowiązku ustawowego

 

21

lat

doświadczenia w obsłudze PFRON

7000

niepełnosprawnych kandydatów w bazie / 1500 z czterokrotnym pokryciem kary

ponad

600

Pracowników zrekrutowanych i obsługiwanych u naszych kontrahentów

0.5

mln zł

pozyskiwanych dofinansowań SOD dla naszych klientów każdego miesiąca

5

mln zł

oszczędności naszych klientów każdego miesiąca

Kalkulator oszczędności

Podaj zatrudnienie w swojej firmie i oblicz ile możesz zaoszczędzić zatrudniając
osoby niepełnosprawne

ilość brakujących etatów:

zatrudnienie ON - wpłata PFRON

NIEzatrudnienie ON - wpłata PFRON

wpłata PFRON / ROK

Zobacz Ile tracisz

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

0%

etatów:

0

Kara w skali roku

etap I ryczałtowa opłata za 12-mną obsługę kadrowo-płacową + nadzór

OSZCZĘDNOŚĆ od 2 m-ca

OPTYMALIZACJA

obniżenie wpłat przez zatrudnienie

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

6%

etatów:

Oszczędność w skali roku:

*Szacunkowa kwota oszczędności w skali roku uwzględniająca koszt wynagrodzeń dla nowych pracowników oraz prowizje"

NASZ EKSPERT

Anna Pałecka- Błaszczyk

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikację radcowską odbyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ma za sobą także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, studia podyplomowe z zakresu doradztwa podatkowego, kurs rachunkowości podmiotów gospodarczych, zdany egzamin państwowy na członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Współautorka komentarza do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dwóch komentarzy do nowelizacji ustawy o rehabilitacji oraz książki “Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Pomoc de minimis. Pomoc na zatrudnienie. Pomoc na szkolenia”

Radca prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi Kancelaria specjalizującą się w szeroko pojętej obsłudze podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne. Reprezentuje pracodawców w sprawach dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (pomoc na zatrudnianie, efekt zachęty, podmioty powiązane, ustalanie sytuacji ekonomicznej, zwroty zakwestionowanego dofinansowania).

11 lat pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa i legislacją.

Korzyści
dla firmy

Jesteśmy firmą, której jedną z głównych specjalizacji jest optymalizacja biznesu, outsourcing oraz consulting HR. Dzięki współpracy z nami osiągniesz liczne oszczędności bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych.

100% likwidacja wpłat na PFRON bez obciążania Twojej firmy:

zaangażowania

rekrutacja, dokumentacja kadrowa,
nadzór nad pracą po naszej stronie

budżet

koszty przedsięwzięcia finansowane
są ze środków, dotychczas
wpłacanych na rzecz PFRON
pozostawiając w budżecie
conajmniej 50 % obciążenia

zmian
w dotychczasowej pracy

zagospodarowujemy nowe obszary,
nie zastępujemy dotychczasowych
pracowników

Uzyskaj zwolnienie z wpłat do PFRON

Dodatkowe środki w budżecie

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej gwarantuje obniżenie wpłat do PFRON, a uzyskanie odpowiedniego wskaźnika eliminuje całkowicie te wpłaty.

Uzyskaj dodatkowe oszczędności 19% CIT

Oszczedności CIT

Wpłaty na PFRON nie są kosztem uzyskania przychodu i opłacane są z już opodatkowanego dochodu.

Korzyści wizerunkowe

CSR

Zatrudnianie niepełnosprawnych jest obowiązkiem każdego pracodawcy, dlatego też wszyscy, którzy zatrudniają osoby z orzeczeniem, spełniają społeczny i moralny obowiązek oraz powinni być z tego dumni stawiając spełnienie tego obowiązku po stronie korzyści wizerunkowych związanych z CSR.

Uzupełnienie niedoborów kadry pracowniczej

Dodatkowe zasoby ludzkie

Wszyscy wiemy, jak trudno dziś o wykwalifikowanych pracowników. Pracodawcy często sięgają po cudzoziemców, zapominając, że jest w naszym kraju liczna grupa bezrobotnych niepełnosprawnych posiadających odpowiednie kwalifikacje i chcących pracować.

Inne korzyści

Brak kosztów

Brak kosztów dostosowania budynku (podjazdy, łazienki, szersze drzwi itp.), brak kosztów dostosowania stanowiska pracy (kandydaci pracują na wsłasnym sprzęcie- ekwiwalent), brak konieczności szkolenia kadry z pomocy osobom niepełnosprawnym.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
EVOSOLUTIONS

Rekrutacja

Rekrutacja optymalnej ilości pracowników niepełnosprawnych celem spełnienia ustalonego wskaźnika (6% całkowite zwolnienie z PFRON)

Prowadzenie
dokumentacji

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej nowo przyjętych pracowników niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującym prawem

Gwarancja
substytucji

Gwarancja substytucji pracowników celem utrzymania ustalonego wskaźnika

Koordynacja
projektu

Koordynowanie projektu przez wykwalifikowaną kadrę

Obsługa w zakresie
kontroli

Kompleksowa obsługa w zakresie ewentualnych kontroli

Stworzenie
infrastruktury IT

Stworzenie odpowiedniej infrastruktury IT potrzebnej do realizacji projektu

Planowanie
działania

Planowanie efektywnego działania projektu

Opieka
ekspercka

Opieka ekspercka

WSPARCIE ZESPOŁU KLIENTA

Badanie możliwości wsparcia zespołu klienta poprzez zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

1.

Przedstawienie potrzeb
zadań dotychczas
nierealizowanych

2.

Wskazanie projektów
realizowanych za pomocą
firm zewnętrznych

3.

Diagnoza możliwości
realizacji zadań przez
osoby niepełnosprawne

4.

Stworzenie projektu
adaptacyjnego
– dopasowanie warunków
pracy, szkoleń, rozwiązań IT

5.

Współna akceptacja
możliwych do przejęcia
obszarów

Na wybór evoSOLUTIONS miały wpływ nie tylko wysokiej jakości usługi, ale przede wszystkim oferta przygotowana indywidualnie dla potrzeb mojej firmy, a także wsparcie na każdym etapie współpracy. evoSOLUTIONS to godny polecenia partner w biznesie!

W ramach wykonanej usługi firma Future Północ Sp. Z O.O. obniżyła ponoszone koszty a także zyskała zaangażowanych i wartościowych pracowników.

Firma Evosolutions Sp. Z O.O wykonała powierzone prace terminowo i z najwyższa starannością. Jest to powodem pełnej rekomendacji firmy, jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w biznesie.

Tradycja & Jakość sp. z o.o. potwierdza, iż korzysta z usług firmy EvoSoIutions sp. z o.o. w zakresie rekrutacji oraz obsługi kadrowo-płacowej osób niepełnosprawnych. Rozpoczęcie współpracy było możliwe dzięki przedstawicielom firmy MPR Consulting sp. z o.o., którzy byli wielokrotnie w siedzibie naszej firmy w celu wypracowania optymalnych rozwiązań.

Zatrudnione osoby niepełnosprawne w formule pracy zdalnej wykonują istotne dla naszej firmy zadania. Pozwoliło to jednocześnie całkowicie wyeliminować wpłaty na rzecz PFRON przynosząc znaczne oszczędności w budżecie naszego Przedsiębiorstwa. Dzięki tak zawiązanej współpracy stale utrzymujemy umownie gwarantowany przez EvoSolutions sp. z o.o. wymagany 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.