Odpowiedzialny
manager

evoSOLUTIONS w projekcie „Pomagaj i oszczędzaj” zwraca szczególną uwagę na standardy wynikające z modelu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wśród kadry zarządzającej.

Osoby, które zdecydują się wziąć udział w projekcie, wezmą udział w konkursie, w którym będą mogli wygrać nagrody i przeznaczyć je na dowolny cel, w tym np. na spotkania integracyjne czy polepszenie warunków pracy etc.

Zarejestruj się w programie

Projekt “Odpowiedzialny Manager”

– tak brzmi hasło przewodnie projektu skierowanego do HR Managerów, przecież to głównie od Was zależy decyzja – zatrudniać osoby z niepełnosprawnością czy nie? Projekt ma na celu wyłanianie managerów zgodnie z zasadami modelu CSR oraz promocję samego modelu ukierunkowanego na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością.

Do kogo skierowany jest projekt?

Działania promocyjne projektu „Odpowiedzialny Manager” będą skierowane do osób decyzyjnych, liderów, managerów, którzy mają wpływ na podejmowanie najbardziej istotnych decyzji dotyczących zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego otoczenia firmy, zatrudniając pracowników niepełnosprawnych

Efekty projektu

Dzięki akcji realizowanej w ramach projektu, uda się pozyskać liderów, którzy wezmą udział w projekcie ”Odpowiedzialny Manager”. Będą oni promować odpowiedzialne i etyczne zarządzanie organizacjami, na zasadach społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Dzięki temu będą mieli bezpośredni wpływ na fakt zatrudniania osób z niepełnosprawnością w swoich organizacjach.

Co w zamian?

Dyrektorzy HR lub Kierownicy HR, którzy zdecydują się wziąć udział w projekcie „Odpowiedzialny Manager” i efektywnie zrealizują misję projektu – zatrudnią (np. w formie zdalnej) osoby z niepełnosprawnością otrzymają kartę „Odpowiedzialny Manager”, która uprawni ich do wzięcia udziału w konkursie, w którym będą mogli wygrać nagrody i przeznaczyć je na dowolny cel, w tym np. na spotkania integracyjne czy polepszenie warunków pracy etc.

Efektywna praca managera przekłada się na dynamiczny rozwój każdej firmy i stanowi istotną przewagę konkurencyjną organizacji.

“Odpowiedzialny Manager”

Plan

W tym etapie zajmujemy się zaplanowaniem działań na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz znalezieniu bądź stworzeniu w strukturze organizacyjnej firmy, stanowisk, w formie pracy zdalnej (telepracy), których skutkiem będzie zatrudnienie osób które najbardziej potrzebują aktywizacji zawodowej.

Działaj

Realizacja działań prospołecznych skierowanych na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością, które minimalizują wpływ niepełnosprawności na znalezienie pracy i jej dostępności na otwartym rynku pracy.

Sprawdź

Przeprowadzanie kampanii społecznych, takich jak projekty „Pomagaj i oszczędzaj” oraz „Odpowiedzialny Menager”, które za pośrednictwem mediów umożliwią przedsiębiorstwom wpływanie na postawy społeczeństwa. Kampanie mają na celu niesienie pomocy potrzebującym lub zwiększenia świadomości społecznej na temat niepełnosprawności.

Wykonaj

Zatrudnij osoby z niepełnosprawnością, zyskując lojalnych i zaangażowanych pracowników.

Rejestracja w programie

“Odpowiedzialny manager”

*abyśmy mogli Ci doradzić, prosimy o zaznaczenie powyższych zgód