Optymalizacja PFRON

Optymalizacja składek PFRON – doradztwo w biznesie

Składki PFRON

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, każdy pracodawca zatrudniający powyżej 25 pracowników zobowiązany jest do przyjęcia do pracy pracowników niepełnosprawnych w ilości 6% w stosunku do całości załogi, w przeliczeniu na etaty.

Pracodawca, który nie spełnia tych wymogów płaci miesięczną opłatę na rzecz PFRON za każdy brakujący (do 6%) etat osoby niepełnosprawnej

Firma zatrudniająca 200 osób, płaci 26 851 zł*/m-

322 212 zł/rok

* na podstawie kalkulatora Obowiązkowych Wpłat do PFRON na miesiąc sierpień 2018r.

Specjalnie dla Państwa opracowaliśmy model biznesowy, przynoszący realne szanse na ograniczenie kosztów ponoszonych z tego tytułu. Oszczędności mogą wynieść nawet do 100 proc. dotychczasowych wydatków.

Jak pracujemy?

Audyt składek PFRON

Indywidualna analiza mozliwości

Raport

Zindywidualizowana oferta

Na podstawie przeprowadzonego audytu otrzymacie Państwo raport, który obejmuje ocenę stanu faktycznego i dokument określający potencjał oszczędnościowy wraz z zaleceniami. Raport kończy się propozycją zmian w poszczególnych obszarach, prowadzących do OSZCZĘDNOŚCI w przyszłości.

Całość raportu poparta jest szeregiem analiz prawnych, mających na celu zapewnienie zgodności proponowanych rozwiązań z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami zamawiającego.

Nasze rozwiązania

Optymalizacja składek PFRON

Audyt PFRON

Wariant I

Optymalizacja poprzez zatrudnienie

 1. Usługa HR – zatrudnienie ON
 2. Abonament na kompleksową obsługę:
  • obsługa kadrowa ( e-teczka)
  • pozyskiwanie dofinansowania do wynagrodzeń – SODiR
  • wyliczanie wynagrodzeń
  • zarządzanie pracą zespołu

Wariant II

Optymalizacja poprzez zakup usług wg bieżących potrzeb firmy:

 • obszar energetyczny
 • obszar prawny
 • obszar kadrowo-płacowy
 • obszar produkcyjno -technologiczny
 • procesy operacyjne
 • usługi outsourcowane
 • rozwój biznesu

Model hybrydowy

Wariant I + Wariant II

CO TWOJA FIRMA MOŻE ZYSKAĆ?


Znaczne obniżenie kosztów
Korzystanie z naszych usług umożliwia Ci uzyskanie tzw. odpisu PFRON, dzięki któremu obniżysz uciążliwe składki.


Oszczędność czasu
Nasi eksperci przejmą realizację wybranych przez Ciebie procesów – np. rekrutację czy szkolenia pracownicze, byś mógł zająć się tym, co jest dla Ciebie naprawdę istotne.


Zmotywowanych pracowników
Firma otrzymuje wartościowych i niezwykle zaangażowanych pracowników, dzięki czemu zwiększa się jej wydajność.


Pozytywny wizerunek
Zatrudniając osoby niepełnosprawne, budujesz wizerunek firmy wrażliwej społecznie.


Oszczędności w 19%CIT
Wpłaty na PFRON nie są kosztem uzyskania przychodu i opłacane są z już opodatkowanego dochodu.

Co miesięczne dofinansowanie
Po uzyskaniu 6 % zatrudnienia możesz wystąpić do PFRON o dofinansowanie do każdej zatrudnionej osoby niepełnosprawnej:
Stopień lekki: 450 zł
Stopień umiarkowany: 1125 + 600 zł (schorzenie szczególne)
Stopień znaczny: 1800 + 600 zł (schorzenie szczególne)