Outsourcing

Call Centers

W obszarze Call Centers – Outsourcingu Nowej Generacji realizujemy złożone procesy biznesowe w formie zdalnej pracy zespołów telepracowników.

Wykonujemy takie zadania, jak:
– telemarketing i telesprzedaż
– umawianie spotkań
– budowanie i utrzymywanie baz danych
– obsługa infolinii i zgłoszeń klientów


Kontakt: