Usługi

ISO 9001:2015 – audyt – certyfikacja

Nowa norma ISO 9001:2015 – System zarządzania Jakością

ISO 9001 jest uznawaną na całym świecie normą dotyczącą Systemu Zarządzania Jakością. System skoncentrowany jest na planowaniu i zarządzaniu organizacją, uwzględniając zewnętrzne i wewnętrzne czynniki wpływające na realizację celów.

Przechodząc jednak do sedna… Przedsiębiorstwo planujące wdrożenie systemu staje przed zadaniem dokładnej analizy wszystkich możliwych zagrożeń mogących wystąpić podczas ich działalności oraz zaprojektowania sposobu działań, które w skuteczny sposób wyeliminują lub zminimalizują efekty niepożądanych zdarzeń. Taki sposób analizy przyczyni się do efektywnego zarządzania, w zakresie Organizacji i Kontroli nad problemami. Znak ISO świadczy o zaangażowaniu firmy i doskonaleniu jakości usług, czy też produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo. Jednocześnie taki znak daje firmom szansę na pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych.

Wdrożenie ISO 9001 przyniesie wiele korzyści Twojej firmie, począwszy od wizerunku firmy na tle międzynarodowym:

 • Zwiększenie zaufania i satysfakcji klientów dzięki działaniom zgodnym z międzynarodowymi standardami;
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy, ze względu na lepszy wizerunek firmy.

Jak i organizacji wewnętrznej:

 • Zapewnienie stabilności i powtarzalności procesów, za czym idzie powtarzalna jakość wyrobów lub usług spełniających wymagania Klientów, do których dana organizacja jest zobowiązana;
 • Utrzymanie ładu organizacyjnego, poprzez jednoznacznie określone procedury postępowania oraz odpowiedzialności i uprawnienia z nimi związane;
 • Zapewnienie jednoznacznych danych i informacji pozyskiwanych z procesów monitorowania i pomiarów zarówno wyrobów i usług, jak również procesów w celu ich wykorzystania do zarządzania organizacją i jej ciągłego doskonalenia.

Posiadasz już certyfikat ISO 9001:2008?

Obecnie trwa okres przejściowy, wszystkie organizacje mające certyfikat systemu zarządzania jakością, zgodny z ISO 9001:2008 (lub PN-EN ISO 9001:2009), do września 2018 roku powinny dostosować wymagania do nowej normy ISO 9001:2015. W przeciwnym razie certyfikacja ISO straci ważność.

Etapy wdrożenia

Etap I
Przegląd wstępny

 • Omówienie z zarządem metodyki wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001:2015;
 • Przegląd aktualnego systemu zarządzania Firmą i jego ocena pod kątem wymagań normy ISO 14001.

Etap II
Szkolenia

 • Szkolenie wprowadzające dla Kierownictwa;
 • Szkolenia wdrażające systemu dla Pełnomocnika.

Etap III
Dokumentacja systemu jakości

 • Identyfikacja aspektów środowiskowych i wymagań prawnych;
 • Stworzenie lub aktualizacja schematu organizacyjnego i zakresu obowiązków;
 • Opracowanie Polityki Środowiskowej oraz jej Celów;
 • Stworzenie lub aktualizacja instrukcji stanowiskowych;
 • Identyfikacja i mapowanie procesów zachodzących w Firmie;
 • Opracowanie procedur postępowania na wypadek awarii;
 • Opracowanie procedury monitorowania i pomiarów oceny zgodności z przepisami;
 • Stworzenie innych procedur systemowych wymaganych normą i/lub dodatkowych;
 • Utworzenie mierników (statystyki, monitorowanie procesów);
 • Przygotowanie Księgi Środowiskowej.

Etap IV
Wdrażanie systemu jakości

 • Prezentacja systemu, szkolenia i wprowadzenie do stosowania;
 • Szkolenia auditorów wewnętrznych;
 • Audyt wewnętrzny;
 • Przegląd systemu zarządzania środowiskiem oraz działania korygujące i zapobiegawcze.

Etap V
Certyfikacja systemu jakości

 • Wybór jednostki certyfikującej i przygotowanie dokumentów do procesu certyfikacji;
 • Obecność przy audycie systemu przez wybraną jednostkę certyfikującą.

Jak to działa?

Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej dwudziestu pięciu pracowników płacą składki do PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), jeżeli zatrudniają mniej niż 6% osób niepełnosprawnych.

Dla przykładu przedsiębiorstwo, które zatrudnia 100 osób musi zatrudnić 6-ciu niepełnosprawnych pracowników, wówczas nie płaci składki. W przypadku kiedy nie zatrudnia osób niepełnosprawnych płaci co miesiąc ok. 10 tyś. zł na rzecz PFRON, czyli rocznie 120 tyś. zł.

50% wyżej wymienionej kwoty, przedsiębiorstwo może wydać, kupując usługi w evoSOLUTIONS, drugie 50% i tak należy wpłacić do PFRON zgodnie z ustawą o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Artykuł 22, pkt.3.

Przedsiębiorstwo nadal wydaje 120 tyś. zł, ale dostaje usługi warte 60 tyś. zł i fakturę VAT obniżającą podstawę opodatkowania!

Współpracując z nami mogą Państwo znacznie obniżyć koszty redukując obowiązkowe wpłaty do PFRON.

SYMULACJA DZIAŁANIA REFINANSOWANIA

Faktura za usługi

Roczna wpłata na PFRON

Klienci evoSOLUTIONS

Pozostałe firmy

Klienci evoSOLUTIONS

24 000 PLN

24 000 PLN

100 pracowników

Pozostałe firmy

48 000 PLN

Klienci evoSOLUTIONS

60 000 PLN

60 000 PLN

250 pracowników

Pozostałe firmy

120 000 PLN

Klienci evoSOLUTIONS

120 000 PLN

120 000 PLN

500 pracowników

Pozostałe firmy

240 000 PLN

Klienci evoSOLUTIONS

240 000 PLN

240 000 PLN

1000 pracowników

Pozostałe firmy

480 000 PLN

Maria Myślińska

Account Manager

Informacja dot. PFRON

tel. 578 924 954

Maria Myślińska

Account Manager

Informacja dot. PFRON

tel. 578 924 954
business services specialized translations polish english francais solutions work shop wires