evoSOLUTIONS

ABP – Audyty bezpieczeństwa podatkowego

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA PODATKOWEGO -ABP

Aktualne działania organów skarbowych koncentrują się na pozyskiwaniu wpływów do budżetu poprzez ujawnianie niekorzystnych zjawisk w obrocie gospodarczym.

Audyt podatkowy daje możliwości wczesnego i legalnego usunięcia błędów w rozliczeniach podatkowych, a tym samym zwiększa szansę uniknięcia ryzyka związanego z odpowiedzialnością karną, skarbową, podatkową i finansową.

 • 70% ankietowanych wśród podmiotów gospodarki narodowej boryka się z problemem niepoprawnych rozliczeń podatkowych.

Nieprzejrzystość systemu podatkowego oraz skomplikowane i często zmieniające się uregulowania prawne, powodują szereg problemów z prawidłową interpretacją przepisów prawnych.  W ramach audytu bezpieczeństwa podatkowego wnikliwie weryfikujemy prawidłowości rozliczeń w podatkach pośrednich i bezpośrednich.

Nasz zespół to eksperci działający pod kierunkiem Advisory Scientific Committee w składzie Prof. Dr. Friedrich Schneider oraz prof. dr hab. Konrada Raczkowskiego. Posiadamy praktykę i doświadczenie, gwarantujemy pozyskanie w krótkim czasie pożądanej wiedzy, znaczące oszczędności oraz bezpieczeństwo podatkowe.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA PODATKOWEGO – zakres

W ramach audytu bezpieczeństwa podatkowego wnikliwie weryfikujemy prawidłowości rozliczeń w podatkach pośrednich i bezpośrednich.

 •  poddajemy ocenie wdrożone procedury w firmie mające na celu ochronę przed oszustwami podatkowymi w zakresie podatku VAT
 • przedstawiamy ryzyka w podatku VAT, wynikające z braku dokumentacji, potwierdzającej należytą staranność lub dobrą wiarę, jaką wykazać należy w ewentualnych postępowaniach organów podatkowych
 • określamy prawdopodobieństwo uczestnictwa w karuzeli podatkowej
 • oceniamy kompleksowo prawidłowość rozliczeń podatków pośrednich w transgranicznym obrocie towarami i usługami, poprawność stosowania stawek VAT oraz zwolnień podatkowych
 • oceniamy legalność planowania podatkowego w tym weryfikujemy czy nie miały one na celu wyłącznie osiągnięcia korzyści podatkowej
 • szacujemy ryzyko wystąpienia nieprawidłowości podatkowych w przypadku podjęcia postępowania przez organ podatkowy w okresie objętym badaniem
 • rozstrzygamy zawiłości i niejasności zagadnień związanych z klasyfikacją przychodów i kosztów podatkowych w PIT i CIT
 • przeprowadzamy analizy skutków podatkowych transakcji kapitałowych, fuzji, przejęć, zbycia i likwidacji podmiotów gospodarczych
 • identyfikujemy agresywne formy planowania podatkowego w zdarzeniach przeszłych i planowanych
 • oceniamy działania w grupach kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz weryfikacji wdrożonych w przedsiębiorstwie rozwiązań w kwestiach międzynarodowego prawa podatkowego.
 • przedstawiamy podatkowe skutki prowadzonej działalności w formie oddziałów i zakładów, dokonywanych inwestycji zagranicznych, transferów zysków oraz zastosowanych cen transakcyjnych
 • legalność zastosowanych optymalizacji podatkowych i prawidłowość rozliczenia podatków u źródła w kraju i za granicą.

Szczegółowa oferta tutaj: Szczegółowa oferta ABP

 

Schemat i mechanizm finansowania z odpisem PFRON

Jak to działa?

Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej dwudziestu pięciu pracowników płacą składki do PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), jeżeli zatrudniają mniej niż 6% osób niepełnosprawnych.

Dla przykładu przedsiębiorstwo, które zatrudnia 100 osób musi zatrudnić 6-ciu niepełnosprawnych pracowników, wówczas nie płaci składki. W przypadku kiedy nie zatrudnia osób niepełnosprawnych płaci co miesiąc ok. 10 tyś. zł na rzecz PFRON, czyli rocznie 120 tyś. zł.

50% wyżej wymienionej kwoty, przedsiębiorstwo może wydać, kupując usługi w evoSOLUTIONS, drugie 50% i tak należy wpłacić do PFRON zgodnie z ustawą o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Artykuł 22, pkt.3.

Przedsiębiorstwo nadal wydaje 120 tyś. zł, ale dostaje usługi warte 60 tyś. zł i fakturę VAT obniżającą podstawę opodatkowania!

Współpracując z nami mogą Państwo znacznie obniżyć koszty redukując obowiązkowe wpłaty do PFRON.

SYMULACJA DZIAŁANIA REFINANSOWANIA

Faktura za usługi

Roczna wpłata na PFRON

Klienci evoSOLUTIONS

Pozostałe firmy

Klienci evoSOLUTIONS

24 000 PLN

24 000 PLN

100 pracowników

Pozostałe firmy

48 000 PLN

Klienci evoSOLUTIONS

60 000 PLN

60 000 PLN

250 pracowników

Pozostałe firmy

120 000 PLN

Klienci evoSOLUTIONS

120 000 PLN

120 000 PLN

500 pracowników

Pozostałe firmy

240 000 PLN

Klienci evoSOLUTIONS

240 000 PLN

240 000 PLN

1000 pracowników

Pozostałe firmy

480 000 PLN

Maria Myślińska

Account Manager

Informacja dot. PFRON

tel. 578 924 954

Maria Myślińska

Account Manager

Informacja dot. PFRON

tel. 578 924 954

Maria Myślińska

Account Manager

Informacja dot. PFRON

tel. 578 924 954