Korzyści finansowe pracodawcy z zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Za sukcesem każdej firmy stoją zaangażowani pracownicy, to jeden z kluczowych obszarów, gdzie możemy zbudować przewagę konkurencyjną. Pracodawcy coraz częściej zderzają się z problemem pozyskania zaangażowanych, utalentowanych pracowników. Szczególnie teraz, w okresie pandemii rynek pracy zmienił się diametralnie.
Pomimo zauważalnej zmiany, pozostaje wielu pracodawców, którzy nie mają świadomości, że zatrudnienie pracownika posiadającego niepełnosprawność, wiąże się z korzyściami m.in. finansowymi.

Poniżej przedstawiamy trzy korzyści finansowe pracodawcy zatrudniającego osoby z niepełnosprawnością.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Dofinansowanie przysługuje:

 pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej;
 pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%;
 pracodawcy zatrudniającemu mniej niż 25 pracowników.

Obecnie miesięczne dofinansowanie przysługuje, w przypadku osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości:

 1950 złotych – znaczny stopień niepełnosprawności,
 1200 złotych – umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 450 złotych – lekki stopnień niepełnosprawności złotych.

Powyższe kwoty są wyższe, w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których stwierdzono schorzenia szczególne:
 kwota łączna to 3150 zł (stopień znaczny)
 kwota łączna 2100 zł (stopień umiarkowany)
 kwota łączna dofinansowania wynosi 1050 zł (stopień lekki)
📌 pamiętając przy tym, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć 75% kosztów płacy.

W dobie COVID-19 jest to jedna z form oszczędności bilansowania kosztu wynagrodzenia pracownika. W jaki sposób bilansuje się wynagrodzenie osoby o stopniu znacznym? Poniżej przedstawiamy bilansowanie wynagrodzenia osoby posiadającej niepełnosprawność (w wariancie pobierania dofinansowania) o stopniu znacznym, która otrzymuje wynagrodzenie podstawowe rzędu 2800 zł brutto,

Zatrudnienie osoby – wynagrodzenie 2800 zł brutto
Całkowity koszt pracodawcy – 3377 zł brutto

Korzystając z możliwości pobierania dofinansowania koszt takiego pracownika ulega zmniejszeniu:

📌 3377 – całkowity koszt pracodawcy
📌 1950 zł – miesięczna kwota dofinansowania dla os. o st. znacznym
realny koszt pracownika wyniesie zatem 1427 zł brutto, jest to jedna z możliwości bilansowania wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej.

Ulga we wpłatach na PFRON

Wielkość zatrudnienia jest podstawowym kryterium powstania obowiązku wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zobowiązany do wpłat jest pracodawca który:
 osiąga w danym miesiącu zatrudnienie, co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty,
 i nie zatrudnia osób niepełnosprawnych albo poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6 % względem całości zatrudnienia

Płacąc składki PFRON, pracodawca obniża wpłaty na rzecz PFRON.

Jeżeli zastanawiasz się jakie koszty ponosi pracodawca w związku z wpłatami na rzecz PFRON odsyłamy do naszego artykułu z dnia 25.05.2020 r. „Czas pandemii – walka o przetrwanie, a kolejny wzrost wpłat na rzecz PFRON”.
W jaki sposób bilansuje się wynagrodzenie osoby o stopniu znacznym ? Poniżej przedstawiamy bilansowanie wynagrodzenia osoby posiadającej niepełnosprawność (w wariancie uzyskiwania ulg we wpłatach na rzecz PFRON z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej) o stopniu znacznym, która otrzymuje wynagrodzenie podstawowe rzędu 2800 zł brutto

📌 Kwota wpłat za każdy brakujący etat jest zmienna (zmienia się co kwartał) w chwili obecnej wynosić będzie 2237,59 zł za każdy brakujący etat (jeżeli nie wiesz w jaki sposób wylicza się kwoty wpłat na rzecz PFRON zapraszamy do naszego art. z dnia 25.05.2020 r.).

2237,59 zł – wpłata za brakujący etat osoby niepełnosprawnej
3377 zł brutto – koszt pracodawcy
realny koszt pracownika wyniesie zatem 1139,41 zł brutto, jest to kolejna z możliwości bilansowania wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej.

Korzyści Finansowe i nie tylko

W czasie pandemii większość pracodawców szuka oszczędności. Powyżej przedstawiliśmy dwie korzyści finansowe z zatrudnienia osób posiadających niepełnosprawności z których wynika, że w sposób prosty możemy znacznie obniżyć koszt pracownika.
Obniżenie kosztów w czasie pandemii jest chyba jednym z najczęściej pojawiających się na poniedziałkowych agendach.
Coraz więcej pracodawców zatrudnia osoby posiadające różne dysfunkcje, dostrzegają w tym liczne zalety dla swoich przedsiębiorstw nie tylko te finansowe. Poprzez zatrudnienie osób niepełnosprawnych możemy zyskać zaangażowanego pracownika 😊