Gigantyczna kara dla opornych. Kto powinien bać się RODO?

Kary nawet do 20 mln euro. W maju w życie wchodzi RODO – rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych. Dla przedsiębiorców to dodatkowe obowiązki, których nieprzestrzeganie może słono kosztować.

Maksymalny wymiar kary robi wrażenie na firmach wrażenie, część się wręcz go boi, przyznają eksperci uczestniczący w debacie “Europa u progu wprowadzenia nowej regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych”, zorganizowanej przez money.pl. Czy słusznie?

– To, że ustawodawca unijny przewidział maksymalny wymiar kary na 20 mln euro, nie oznacza, że przedsiębiorcy takie kary będą otrzymywali – uspokaja dr Maciej Kawecki, koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych z Ministerstwa Cyfryzacji.

– Takie kwoty są przewidziane za wielkie wycieki danych – tłumaczy dr Arwid Mednis, specjalista w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Istotne jest, jak doszło do wycieku oraz jak przedsiębiorca zachowa się, gdy taka sytuacja się zdarzy.

– Maksymalny wymiar kary dotyczy naruszeń umyślnych – podkreśla dr Kawecki.

Źródło: https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/gigantyczna-kara-dla-opornych-kto-powinien,188,0,2399420.html