CZYM JEST TELEPRACA I CZEMU TAK SPRZYJA ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH?

CZYM JEST TELEPRACA I CZEMU TAK SPRZYJA ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH?

TELEPRACA VS HOME OFFICE 

Telepraca to forma organizacji pracy polegająca na wykonywaniu pracy poza jednostką organizacyjną pracodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Często mylimy pracę zdalną z Telepracą, w odróżnieniu do pracy zdalnej (często nazywanej home office) Telepraca jest uregulowana przepisami prawa pracy w sposób szczególny. 

Często praca na zasadzie home office to umowa ustna między pracodawcą a pracownikiem, która określa że w danym dniu pracownik nie ma konieczności pojawienia się w biurze Firmy, obowiązki wykonuje z domu. Tymczasem telepraca ma charakter stały. Zasadą jest wykonywanie pracy poza zakładem pracy. Jest to kluczowa różnica pomiędzy tymi dwiema definicjami/modelami pracy. 

Jeżeli mamy ustalone stałe dni poza biurem jak i te w których pracujemy w biurze również jest to telepraca. Mamy bowiem ustalone stałe dni pracy zarówno w biurze jak i poza nim, dodatkowo wykonywanie pracy w danych miejscach powtarza się w stałych odstępach czasu. 

W obu przypadkach podstawą wykonywania pracy są środki komunikacji elektronicznej np. w celu wysyłania pracodawcy efektów pracy, jeżeli nie korzystamy z danych środków nie można mówić o telepracy. 

TELEPRACA IDEALNA DLA PRACOWNIKA POSIADAJĄCEGO NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – DLACZEGO? 

Telepraca to idealna forma zatrudnienia dla osoby posiadającej niepełnosprawność ponieważ może wykonywać ją w każdym miejscu. Osoby posiadające niepełnosprawności na co dzień muszą mierzyć się z barierami zarówno tymi architektonicznymi jak i społecznościowymi. Te pierwsze są głównym utrudnieniem, które znacząco wpływa na brak możliwości podjęcia pracy stacjonarnej. Telepraca może okazać się jedyną realną możliwością pozyskania zatrudnienia i niezależności ekonomicznej dla osób posiadających niepełnosprawność. Telepraca jest również korzystna dla osób niepełnosprawnych mieszkających w miejscach dotkniętych bezrobociem, dla osób z terenów wiejskich oraz osób wychowujących małe dzieci lub zajmujących się dziećmi wymagającymi specjalnej troski lub przewlekle chorymi. 

Telepraca to przede wszystkim komfort i wygoda dla osób niepełnosprawnych, która współgra z oszczędnością czasu i pieniędzy przeznaczanych na dojazd do miejsca pracy. 

Telepracownik posiada elastyczne godziny pracy dające poczucie niezależności oraz pewną swobodę działania o ile zostanie wprowadzony zadaniowy czas pracy owego telepracownika. 

Rozwijając definicję zadaniowego czasu pracy – polega na wyznaczeniu przez pracodawcę czasu pracy przeznaczonego na wykonanie konkretnych zadań. Pracownik musi poświęcić większą uwagę na organizację pracy w taki sposób który umożliwi mu wykonanie jej w sposób poprawny. Pracownik rozliczany jest z efektu pracy a nie z czasu poświęconego na jej wykonanie. 

PRACODAWCA I JEGO KORZYŚCI Z ZATRUDNIENIA TELEPRACOWNIKA POSIADAJĄCEGO NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Pracodawca również posiada wiele udogodnień pozyskując telepracownika legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności: 

Znacząco ogranicza koszty zatrudnienia – jedną z konieczności jest zapewnienie telepracownikowi służbowego sprzętu ,który umożliwi mu wykonywanie pracy lub wypłacanie ekwiwalentu za używanie prywatnego laptopa w celach służbowych. 

Pracodawca zatrudniając pracownika w formie telepracy nie musi przygotowywać miejsca pracy lub wynajmować dodatkowej przestrzeni biurowej, która zapewni odpowiednie warunki wykonywania pracy dla osoby niepełnosprawnej. Jako pracodawca unikamy konieczności likwidowania wielu barier architektonicznych w miejscu pracy związanych z danym rodzajem niepełnosprawności, np. brak podjazdu na wózki inwalidzkie, brak windy, zbyt wąskie drzwi czy brak przeszkolonej kadry na wypadek ataku epileptycznego. 

W praktyce pracodawca w prosty sposób może zarówno ograniczyć wpłaty na rzecz PFRON z racji posiadania zatrudnienia osoby niepełnosprawnej jak i nie musi dostosowywać biura do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sam proces rekrutacji jest znacznie ułatwiony, ze względu na to, że pracodawca ma możliwość zatrudnienia odpowiedniego pracownika, biorąc pod uwagę wyłącznie jego kompetencje i doświadczenie zawodowe a nie miejsce zamieszkania. 

KONTROLA TELEPRACOWNIKA 

Może się wydawać, że kontrola Telepracownika może być jedną z wad rozwiązania jednak czy aby na pewno kontrola jest ograniczona? 

Telepraca oraz jej wyniki przesyłane są za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, kontrola pracy Telepracownika w dzisiejszych czasach jest bardzo prosta. Za pośrednictwem programów mierzących zarówno czas pracy jak i jej efektywność jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym posiadać nadzór nad pracownikiem.Generując raporty tygodniowe, miesięczne mamy wgląd do aktywności Telepracownika. 

Komunikatory zastępują spotkania twarzą w twarz w miejscu pracy, bariery o których często myśli pracodawca na początku zetknięcia się z telepracą okazują się bardzo szybko jedynie tymi które już nie powrócą. 

Pracodawca dodatkowo posiada prawo do przeprowadzenia kontroli w miejscu, gdzie jest wykonywana praca (najczęściej miejsce zamieszkania pracownika). Kontrolę może przeprowadzać w zakresie wykonywania pracy, jej inwentaryzacji czy też higieny pracy. 

Kontrola Telepracownika zatem nie jest utrudniona, wymaga jedynie zastosowania innych środków niżeli w przypadku pracownika wykonującego obowiązki w biurze.