Czas pandemii – walka o przetrwanie, a kolejny wzrost wpłat na rzecz PFRON.

COVID-19, zmienił rzeczywistość większości ludzi na ziemi, konsekwencją pandemii jest zapaść globalnej gospodarki. Zauważamy ograniczenie popytu na produkty i usługi firm na całym świecie, co mocno się odbija na dochodach firm.
Wszystko sprowadza się do redukcji zatrudnienia oraz płac w większości firm. Wynika to ze spadku dochodów firm, które posiadały oszczędności, ale na jak długo one wystarczą?.
W dobie kryzysu szukamy oszczędności, które mogą znacząco wpłynąć na budżet firmy. Jedną z takich oszczędności są wpłaty na PFRON, wiele firm decyduje się na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych, dzięki czemu nie płacą składek PFRON.
Niestety pozostaje wiele firm, które z tytułu nie spełniania ustawowego obowiązku zatrudniania 6% osób niepełnosprawnych – zobligowane są do wpłat na rzecz PFRON. Miesiąc Czerwiec dla takich Firm będzie kolejnym wzrostem wpłat.

📌 Kogo dotyczą wpłaty ?

Wielkość zatrudnienia jest podstawowym kryterium powstania obowiązku wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zobowiązany do wpłat jest pracodawca który:
• osiąga w danym miesiącu zatrudnienie, co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty,
• i nie zatrudnia osób niepełnosprawnych albo poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6 % względem całości zatrudnienia

📌 Ile wynosi składka na PFRON?

Składka na PFRON obliczana jest jako iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy pomiędzy zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Dla przykładu:
w chwili obecnej (miesiące rozliczeniowe marzec-maj)
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5198,58 zł
Wpłata za każdy brakujący etat osoby niepełnosprawnej wynosi zatem:
5198,58 zł x 40,65% = 2113,22 zł

https://stat.gov.pl/…/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wyna…

Dnia 12.05.2020 r został opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. które wyniosło 5331,47 zł. Przełoży się to na wpłatę za każdy brakujący etat osoby niepełnosprawnej w wysokości:
5331,47 zł x 40,65% = 2167,24 zł

https://stat.gov.pl/…/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wyna…

📌 Przykład

Firma, która zatrudnia w chwili obecnej 200 osób w przeliczeniu na pełne etaty i przy tym nie zatrudnia osób niepełnosprawnych zobligowana jest do zatrudnienia 6% osób niepełnosprawnych względem całości zatrudnienia
200 et x 6% = 12 etatów osób niepełnosprawnych
Z racji braku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu Maj zapłacą na rzecz PFRON :
12 et x 2113,22 zł = 25 358,64 zł/msc

Dla porównania w czerwcu ta sama firma zapłaci:
12 et x 2167,24 zł = 26 006,88 zł/msc
Koszt wpłat wzrośnie więc dla owej firmy o 648,24 zł

Nie jest to jednorazowy wzrost wpłat na rzecz PFRON, w grafice do artykułu przedstawiliśmy wykres w jaki sposób zmieniały się wpłaty na rzecz PFRON – za każdy brakujący etat osoby niepełnosprawnej na przykładzie firmy X zatrudniającej 200 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Na przestrzeni roku wpłaty za każdy brakujący etat osoby niepełnosprawnej miały tendencję rosnącą, firma zatrudniająca 200 osób w przeliczeniu na pełne etaty płaci więcej o 2401,08 zł/msc, porównując wpłatę za miesiąc czerwiec z III kwartałem 2019 r. tylko i wyłącznie dlatego, że nie spełnia wymogu ustawowego zatrudnienia 6% osób niepełnosprawnych.

Wymienione kwoty to duże obciążenie budżetu każdej firmy zobowiązanej do wpłat na rzecz PFRON, teraz w dobie pandemii – szczególnie negatywnie wpływają na sytuację wielu firm. Niewątpliwie wpłaty ciągle będą rosnąć, a firmy nie zatrudniające osób niepełnosprawnych będą płaciły coraz to większe kwoty.

Dla większości przedsiębiorców nastał trudny okres. Pandemia spowodowała kryzys, co sprawiło, że jeszcze intensywniej niż dotychczas poszukujemy oszczędności.
Jak ograniczyć koszty w firmie bez konieczności redukcji etatów?

Jak ochronić swoich pracowników przed zwolnieniem i utrzymać się na rynku w dobie tej nierównej walki z pandemią oraz jej skutkami?

Rozwiązaniem które łączy zarówno oszczędność jak i możliwość pozyskania dodatkowych pracowników jest obniżenie lub całkowite zlikwidowanie wpłat na PFRON poprzez zatrudnienie osób posiadających niepełnosprawności.

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami wiąże się nie tylko z oszczędnościami na wpłatach na rzecz PFRON, ale skutkuje również uniezależnieniem się od zmian, które jak widać wiążą się z coraz to większymi kwotami, które uszczuplają budżet firm.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat korzyści finansowych związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, zapraszamy do kolejnej publikacji, która ukaże się 29.05.2020 r. 😊