CZYM JEST TELEPRACA I CZEMU TAK SPRZYJA ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH?

Data:
Autor:
Kategoria: Bez kategorii

CZYM JEST TELEPRACA I CZEMU TAK SPRZYJA ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH? TELEPRACA VS HOME OFFICE  Telepraca to forma organizacji pracy polegająca na wykonywaniu pracy poza jednostką organizacyjną pracodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  Często mylimy pracę zdalną z Telepracą, w odróżnieniu do pracy zdalnej (często nazywanej home office) Telepraca jest uregulowana … zobacz więcej

PROBLEMY ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Data:
Autor:
Kategoria: Bez kategorii

PROBLEMY ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Niepełnosprawność – słowo które kojarzy się z niemożnością pełnego funkcjonowania w społeczeństwie.Czy na pewno tak powinna kojarzyć się niepełnosprawność? Naszym zdaniem nie. Niepełnosprawność oczywiście często wiąże się z pewnymi barierami dla osób posiadających niepełnosprawności najczęściej jest to otoczenie architektoniczne lecz zatrważający jest fakt, że to najmniejsza … zobacz więcej

Korzyści finansowe pracodawcy z zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Data:
Autor:
Kategoria: Bez kategorii

Za sukcesem każdej firmy stoją zaangażowani pracownicy, to jeden z kluczowych obszarów, gdzie możemy zbudować przewagę konkurencyjną. Pracodawcy coraz częściej zderzają się z problemem pozyskania zaangażowanych, utalentowanych pracowników. Szczególnie teraz, w okresie pandemii rynek pracy zmienił się diametralnie.Pomimo zauważalnej zmiany, pozostaje wielu pracodawców, którzy nie mają świadomości, że zatrudnienie pracownika … zobacz więcej

Czas pandemii – walka o przetrwanie, a kolejny wzrost wpłat na rzecz PFRON.

Data:
Autor:
Kategoria: Bez kategorii

COVID-19, zmienił rzeczywistość większości ludzi na ziemi, konsekwencją pandemii jest zapaść globalnej gospodarki. Zauważamy ograniczenie popytu na produkty i usługi firm na całym świecie, co mocno się odbija na dochodach firm.Wszystko sprowadza się do redukcji zatrudnienia oraz płac w większości firm. Wynika to ze spadku dochodów firm, które posiadały oszczędności, … zobacz więcej

Kwalifikacje Inspektora

Data:
Autor:
Kategoria: Bez kategorii

25 maja 2018 roku weszło w życie ogólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Od tej chwili fachowego wsparcia dla administratorów danych udzielać będą inspektorzy ochrony danych. Jakie warunki należy spełnić, by dołączyć do ich grona?   Czym będzie zajmował się Inspektor Ochrony Danych? Inspektorzy Ochrony … zobacz więcej

Inspektor ochrony danych – co się za tym kryje

Data:
Autor:
Kategoria: Bez kategorii

Inspektor ochrony danych to nowa instytucja służąca wypełnianiu zadań z zakresu zapewnienia działania różnych podmiotów zgodnie z prawem oraz do współpracy z organem nadzoru. Inspektor ochrony danych osobowych, który w skrócie nazywany jest IOD, ma pełnić kluczową rolę w nowym systemie ochrony, stworzonym przez unijne Ogólne Rozporządzenie w sprawie Danych … zobacz więcej

Terminy na wyznaczenie inspektora ochrony danych

Data:
Autor:
Kategoria: Bez kategorii

Jedną z najważniejszych zmian, jakie od 25 maja 2018 r. przewidują nowe przepisy o ochronie danych osobowych jest przejście od obecnego modelu dobrowolnego wyznaczania ABI do systemu, w którym w odniesieniu do wielu podmiotów przewidziany jest obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych. Wobec tego każdy podmiot – niezależnie od tego, czy … zobacz więcej

Ustawa o jawności życia publicznego, Sygnaliści już od czerwca

Data:
Autor:
Kategoria: Bez kategorii

23 października 2017 r. opublikowano projekt ustawy o jawności życia publicznego W myśl zapisów projektu wszystkie firmy, które w ostatnich 2 latach obrotowych zatrudniały min. 50 pracowników lub osiągnęły roczne obroty netto powyżej 10 mln EUR (aktywa bilansowe 10 mln EUR) będą zobowiązane do wdrożenia skutecznych mechanizmów antykorupcyjnych. Projekt Ustawy … zobacz więcej

Kto może, a kto musi wyznaczyć inspektora ochrony danych? Kto może wykonywać funkcję IOD?

Data:
Autor:
Kategoria: Bez kategorii

Od maja 2018 roku na podstawie art 37. RODO będzie istniał obowiązek powołania IOD (inspektora ochrony danych). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora danych osobowych dla administratorów i podmiotów przetwarzających wówczas, gdy: a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów … zobacz więcej

Gigantyczna kara dla opornych. Kto powinien bać się RODO?

Data:
Autor:
Kategoria: Bez kategorii

Kary nawet do 20 mln euro. W maju w życie wchodzi RODO – rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych. Dla przedsiębiorców to dodatkowe obowiązki, których nieprzestrzeganie może słono kosztować. Maksymalny wymiar kary robi wrażenie na firmach wrażenie, część się wręcz go boi, przyznają eksperci uczestniczący w debacie “Europa u progu … zobacz więcej

business services specialized translator english