Inspektor IOD

Pakiety IOD dla placówek medycznych

Pakiet MEDI
Przejęcie funkcji IOD

10 godzin wsparcia procesów IOD
Przejęcie odpowiedzialności
Audyt powdrożeniowy

Placówki do 49 pracowników
Brak okresu umownego

2399 zł * -2999 zł / miesiąc

*20 % rabatu przy zakupie pakietu na co najmniej 6 miesięcy
Kazda kolejna godzina 199 zł

Sprawdź zakres usług

1

AUDYT POWDROZENIOWY w zakresie oceny poziomu zgodności z RODO ( w cenie pakietu) – RAPORT

2

PRZEJĘCIE FUNKCJI IOD – przejęcie odpowiedzialności za proces przetwarzania danych osobowych

3

DOKUMENTACJA ZGODNA Z RODO – weryfikacja i opoiniowanie pod kątem formalnoprawnym umów i procedur

4

Szkolenie RODO na przykładzie wewnętrznych procedur firmy

5

Wykonywanie okresowych audytów wewnętrznych (raz w roku)

6

Prowadzenie dokumentacji, rejestrów przetwarzania danych

7

Pełnienie roli punktu kontaktowego dla organu nadzorczego

8

Współpraca z PUODO

9

Doradztwo w zakresie Privacy by Default

10

Udział w modelowaniu procesów biznesowych pod kątem zgodnosci z przepisami ochrony danych osobowych – Privacy by Design

11

Doradztwo przy prowadzeniu Oceny skutków dla ochrony danych osobowych wraz z analizą ryzyka

12

Obsługa incydentów danych osobowych (raport, rekomendacje)

13

Przygotowywanie propozycji odpowiedzi dla osób, których dane dotyczą w zakresie spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych,

Pakiet MEDI PLUS
Przejęcie funkcji IOD

20 godzin wsparcia procesów IOD
Przejęcie odpowiedzialności
Audyt powdrożeniowy

Placówki powyżej 50 pracowników
Brak okresu umownego

3999 zł* – 4999 zł / miesiąc

*20 % rabatu przy zakupie pakietu na co najmniej 6 m-cy
Kazda kolejna godzina 129 zł

Sprawdź zakres usług

1

AUDYT POWDROZENIOWY w zakresie oceny poziomu zgodności z RODO ( w cenie pakietu) – RAPORT

2

PRZEJĘCIE FUNKCJI IOD – przejęcie odpowiedzialności za proces przetwarzania danych osobowych

3

DOKUMENTACJA ZGODNA Z RODO – weryfikacja i opoiniowanie pod kątem formalnoprawnym umów i procedur

4

Szkolenie RODO na przykładzie wewnętrznych procedur firmy

5

Wykonywanie okresowych audytów wewnętrznych (raz w roku)

6

Prowadzenie dokumentacji, rejestrów przetwarzania danych

7

Pełnienie roli punktu kontaktowego dla organu nadzorczego

8

Współpraca z PUODO

9

Doradztwo w zakresie Privacy by Default

10

Udział w modelowaniu procesów biznesowych pod kątem zgodnosci z przepisami ochrony danych osobowych – Privacy by Design

11

Doradztwo przy prowadzeniu Oceny skutków dla ochrony danych osobowych wraz z analizą ryzyka

12

Obsługa incydentów danych osobowych (raport, rekomendacje)

13

Przygotowywanie propozycji odpowiedzi dla osób, których dane dotyczą w zakresie spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych,

Pakiet MEDI KOMPLEKS
Wdrożenie RODO oraz przejęcie funkcji IOD

40 godzin wsprarcia procesów IOD
Etapowe wdrożenie RODO
Przejęcie odpowiedzialności
Audyt powdrożeniowy

dowolne
Umowa na co najmniej 12 miesięcy

Oferta indywidualna

Oferta indywidualnie dopasowana do potrzeb firmy
Kazda kolejna godzina 99 zł

Sprawdź zakres usług

1

WDROŻENIE RODO (dokumentacja, procedury, rejestry)

2

PRZEJĘCIE FUNKCJI IOD – przejęcie odpowiedzialności za proces przetwarzania danych osobowych

3

weryfikacja pod kątem formalnoprawnym zawieranych umów powierzenia danych osobowych

4

Szkolenie RODO na przykładzie wewnętrznych procedur firmy

5

Wykonywanie okresowych audytów wewnętrznych (raz w roku)

6

Prowadzenie dokumentacji, rejestrów przetwarzania danych

7

Pelnienie roli punktu kontaktowego

8

Współpraca z PUODO

9

Doradztwo w zakresie Privacy by Default (modelowanie procesów biznesowych firmy)

10

Udział w modelowaniu procesów biznesowych pod kątem zgodnosci z przepisami ochrony danych osobowych – Privacy by Design

11

Ocena skutków dla ochrony danych osobowych wraz z analizą ryzyka (raz w roku)

12

Obluga incydentów

13

Uczestnictwo podczas kontroli Organu Nadzorczego

14

Helpdesk

15

KOMPLETNA DOKUMENTACJA:

 • polityka bezpieczeństwa,
 • instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
 • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • rejestr umów powierzenia danych osobowych,
 • regulamin ochrony danych osobowych,
 • regulamin użytkowania komputerów przenośnych,
 • upoważnienia z oświadczeniem dla pracowników,
 • rejestr upoważnień,
 • formularz incydentu,
 • rejestr incydentów,
 • rejestr czynności z charakterystyką zbioru danych osobowych,
 • rejestr obszarów przetwarzania danych osobowych,
 • rejestr zbiorów danych osobowych,
 • wzory i klauzule zgód,
 • wzory i klauzule informacyjne,
 • listę zagrożeń,
 • listę środków technicznych i organizacyjnych,
 • politykę prywatności strony internetowej,
 • wytyczne i zalecenia,

16

ZARZĄDZAIE PRZEZ IOD ZGODNOŚCIĄ Z RODO


Kontakt: