Inspektor IOD

IOD outsourcing – pakiety dla firm

Wybierz pakiet optymalny dla Ciebie:

Pakiet minimum

Support IOD – wsparcie

 

10 godzin – wsparcia merytorycznego IOD

1299 zł / miesiąc

każda kolejna godzina 199zł

Sprawdź zakres usług

1

OCENA stanu zgodnności (weryfikacja raportu audytowego)

2

WSPARCIE MERYTORYCZNE dla IOD/Administratora w zakresie opiniowania działań związanych z ODO

3

Doradztwo w zakresie tworzenia dokumentacji zgodnej z RODO

4

Zwiększenie świadomości pracowników – webinar RODO (ogólne szkolenie)

5

Lilitowane konsultacje

Pakiet optymalny

Przejęcie funkcji IOD

– audyt powdrożeniowy wraz z raportem

– przejęcie odpowiedzialności

20 godzin – wsparcia procesów IOD

1999 zł / miesiąc

(minimum 6 miesięcy)
każda kolejna godzina 129 zł

Sprawdź zakres usług

1

AUDYT POWDROZENIOWY w zakresie oceny poziomu zgodności z RODO ( w cenie pakietu) – RAPORT

2

PRZEJĘCIE FUNKCJI IOD – przejęcie odpowiedzialności za proces przetwarzania danych osobowych

3

DOKUMENTACJA ZGODNA Z RODO – weryfikacja i opoiniowanie pod kątem formalnoprawnym umów i procedur

4

Szkolenie RODO na przykładzie wewnętrznych procedur firmy

5

Wykonywanie okresowych audytów wewnętrznych (raz w roku)

6

Prowadzenie dokumentacji, rejestrów przetwarzania danych

7

Pełnienie roli punktu kontaktowego dla organu nadzorczego

8

Współpraca z PUODO

9

Doradztwo w zakresie Privacy by Default

10

Udział w modelowaniu procesów biznesowych pod kątem zgodnosci z przepisami ochrony danych osobowych – Privacy by Design

11

Doradztwo przy prowadzeniu Oceny skutków dla ochrony danych osobowych wraz z analizą ryzyka

12

Obsługa incydentów danych osobowych (raport, rekomendacje)

13

Przygotowywanie propozycji odpowiedzi dla osób, których dane dotyczą w zakresie spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Pakiet kompleksowy

Wdrożenie RODO + przejęcie funkcji IOD

– audyt powdrożeniowy

– przejęcie odpowiedzialności

– etapowe wdrożenie RODO

40 godzin – wsparcie procesów IOD

3499 zł / miesiąc

(minimum 12 miesięcy)
każda kolejna godzina 99 zł

Sprawdź zakres usług

1

WDROŻENIE RODO (dokumentacja, procedury, rejestry)

2

PRZEJĘCIE FUNKCJI IOD – przejęcie odpowiedzialności za proces przetwarzania danych osobowych

3

Weryfikacja pod kątem formalnoprawnym zawieranych umów powierzenia danych osobowych

4

Szkolenie RODO na przykładzie wewnętrznych procedur firmy

5

Wykonywanie okresowych audytów wewnętrznych (raz w roku)

6

Prowadzenie dokumentacji, rejestrów przetwarzania danych

7

Pelnienie roli punktu kontaktowego

8

Współpraca z PUODO

9

Doradztwo w zakresie Privacy by Default (modelowanie procesów biznesowych firmy)

10

Udział w modelowaniu procesów biznesowych pod kątem zgodnosci z przepisami ochrony danych osobowych – Privacy by Design

11

Ocena skutków dla ochrony danych osobowych wraz z analizą ryzyka (raz w roku)

12

Obluga incydentów

13

Uczestnictwo podczas kontroli Organu Nadzorczego

14

Helpdesk

15

KOMPLETNA DOKUMENTACJA:

 • polityka bezpieczeństwa,
 • instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
 • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • rejestr umów powierzenia danych osobowych,
 • regulamin ochrony danych osobowych,
 • regulamin użytkowania komputerów przenośnych,
 • upoważnienia z oświadczeniem dla pracowników,
 • rejestr upoważnień,
 • formularz incydentu,
 • rejestr czynności z charakterystyką zbioru danych osobowych,
 • rejestr obszarów przetwarzania danych osobowych,
 • rejestr zbiorów danych osobowych,
 • wzory i klauzule zgód,
 • wzory i klauzule informacyjne,
 • listę zagrożeń,
 • listę środków technicznych i organizacyjnych,
 • politykę prywatności strony internetowej,
 • wytyczne i zalecenia.

16

ZARZĄDZANIE PRZEZ IOD ZGODNOŚCIĄ Z RODO

*Przypisanie Klienta do Pakietu następuje w wyniku indywidualnej oceny, po przeanalizowaniu wypełnionej przez zainteresowanego klienta ankiecie.

Powyższe oferty mają charakter informacyjny i stanowią zaproszenie do negocjacji, zatem nie stanowią “oferty handlowej” w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczny koszt usługi uzależniony jest od branży, struktury oraz ilości danych przetwarzanych przez organizację.


Kontakt:

Maria Myślińska

Account Manager

Informacja dot. PFRON

tel. 578 924 954

Maria Myślińska

Account Manager

Informacja dot. PFRON

tel. 578 924 954

Maria Myślińska

Account Manager

Informacja dot. PFRON

tel. 578 924 954
business services specialized translations polish english francais solutions work shop wires