Usługi

ISO 14001 – audyt – certyfikacja

Wdrożenie ISO 14001:2015 za darmo!

Nowa norma ISO 14001:2015 – System zarządzania środowiskowego

ISO 14001 jest uznawanym na całym świecie narzędziem ograniczającym niekorzystne oddziaływanie organizacji na środowisko. Wprowadzenie zarządzania ISO 14001 daje organizacji wiele oszczędności, a zarazem pomaga w ochronie środowiska poprzez lepsze zarządzanie surowcami i odpadami. Jednocześnie spełniając te wymagania, daje możliwość zdobywania nowych partnerów biznesowych, ponieważ jej uniwersalność pozwala na lepsze wdrażanie planów i zarządzanie organizacją.

Norma ISO 14001 może zostać wykorzystana we wszystkich gałęziach przemysłu.

Podstawowym celem systemu zarządzania środowiskowego jest stworzenie odpowiednich warunków do funkcjonowania organizacji w sposób, który pozwoli zminimalizować negatywne czynniki oddziaływujące na środowisko naturalne.

Jakie są korzyści?

  • Lepszy wizerunek dający obraz stabilnego i rozwojowego przedsiębiorstwa;
  • Spełnienie wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz odbiorców;
  • Lepsze zarządzanie czynnikami ryzyka w zakresie ochrony środowiska obecnie i w przyszłości;
  • Poprawa kontroli kosztów wynikająca z oszczędności materiałów i energii;
  • Optymalizacja doboru surowców, materiałów i produktów;
  • Poprawa efektywności zużycia surowców, energii i zmniejszenie ilości odpadów, zagospodarowanie odpadami;
  • Zmniejszenie ryzyka środowiskowego przez uprzednie zidentyfikowanie zagrożeń i przygotowanie się na wypadek ich zaistnienia, co pozwoli uniknąć zablokowania inwestycji, w związku z niedostosowaniem do uwarunkowań środowiskowych;
  • Nieustający rozwój przedsiębiorstwa, samodoskonalenie, dzięki wprowadzeniu działań korygujących i zapobiegawczych;
  • Zapobieganie zaniedbaniom w zakresie odprowadzania opłat środowiskowych, co ustrzega firmę przed tzw. opłatami podwyższonymi i karami, jeśli brak tych opłat wykaże inspekcja zewnętrzna.

Posiadasz już certyfikat ISO 14001:2008?

Obecnie trwa okres przejściowy, wszystkie organizacje mające certyfikat systemu zarządzania środowiskowego, zgodny z ISO 14001:2008, do września 2018 roku mają dostosować wymagania do nowej normy ISO 14001:2015. W przeciwnym razie certyfikacja ISO straci ważność.

Etapy wdrożenia

Etap I
Audyt Wstępny

Przegląd obecnie funkcjonujących rozwiązań i dokumentacji organizacji.

Etap II
Ustalenie kontekstu organizacji

Określenie czynników zewnętrznych i wewnętrznych istotnych dla celu działania firmy takich jak: aspekty prawne, technologiczne, konkurencyjne, rynkowe, kulturowe, społeczne i ekonomiczne.

Etap III
Ustalenie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron

Określenie potrzeb oraz ich wymagań istotnych dla systemu zarządzania jakością.

Etap IV
Zdefiniowanie głównych procesów

Określenie procesów mających istotny wpływ na spełnianie wymagań przez firmę.

Etap V
Przeprowadzenie analizy ryzyka i szans

Na podstawie zdefiniowanego kontekstu organizacji oraz wymagań zainteresowanych stron zdefiniujemy ryzyka i dokonamy ich oceny, a także ewaluacji. Ustalimy co zrobić, aby ryzyka istotne zredukować do akceptowalnego poziomu.

Etap VI
Napisanie procedur

Napisanie przez naszego konsultanta wszystkich niezbędnych procedur.

Etap VII
Szkolenie – WYMAGANIA ISO 9001:2015

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników firmy zapoznających ich z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz z procedurami.

Etap VIII
Szkolenie – AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Przeprowadzenie szkolenia dla Audytorów Wewnętrznych – pracowników, którzy będą audytować system zarządzania firmy.

Etap IX
Audyty wewnętrzne

Przeprowadzenie audytów wewnętrznych razem z przeszkolonymi Audytorami Wewnętrznymi firmy.

Etap X
Nasza obecność na audycie certyfikującym

Nasz konsultant jest obecny podczas audytu certyfikującego.

Jak to działa?

Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej dwudziestu pięciu pracowników płacą składki do PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), jeżeli zatrudniają mniej niż 6% osób niepełnosprawnych.

Dla przykładu przedsiębiorstwo, które zatrudnia 100 osób musi zatrudnić 6-ciu niepełnosprawnych pracowników, wówczas nie płaci składki. W przypadku kiedy nie zatrudnia osób niepełnosprawnych płaci co miesiąc ok. 10 tyś. zł na rzecz PFRON, czyli rocznie 120 tyś. zł.

50% wyżej wymienionej kwoty, przedsiębiorstwo może wydać, kupując usługi w evoSOLUTIONS, drugie 50% i tak należy wpłacić do PFRON zgodnie z ustawą o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Artykuł 22, pkt.3.

Przedsiębiorstwo nadal wydaje 120 tyś. zł, ale dostaje usługi warte 60 tyś. zł i fakturę VAT obniżającą podstawę opodatkowania!

Współpracując z nami mogą Państwo znacznie obniżyć koszty redukując obowiązkowe wpłaty do PFRON.

SYMULACJA DZIAŁANIA REFINANSOWANIA

Faktura za usługi

Roczna wpłata na PFRON

Klienci evoSOLUTIONS

Pozostałe firmy

Klienci evoSOLUTIONS

24 000 PLN

24 000 PLN

100

Pozostałe firmy

48 000 PLN

Klienci evoSOLUTIONS

60 000 PLN

60 000 PLN

250

Pozostałe firmy

120 000 PLN

Klienci evoSOLUTIONS

120 000 PLN

120 000 PLN

500

Pozostałe firmy

240 000 PLN

Klienci evoSOLUTIONS

240 000 PLN

240 000 PLN

1000

Pozostałe firmy

480 000 PLN

Maria Myślińska

Account Manager

Informacja dot. PFRON

tel. 578 924 954

Maria Myślińska

Account Manager

Informacja dot. PFRON

tel. 578 924 954
business services specialized translations polish english francais solutions work shop wires