Usługi

ISO 50001 – audyt

Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią według wymagań normy 

PN-EN 50001:2011

Norma ISO 50001:2011 skupia się głównie na użyciu i zużyciu energii. Ustala ona tzw. bazowy poziom wykorzystania energii, którego celem jest zapewnienie poprawnego wyniku energetycznego oraz uzyskanie efektywności energetycznej, poprzez określenie odpowiednich wskaźników zużycia i wykorzystania energii.

Norma ISO 50001:2011 zawiera wymagania dla Systemu Zarządzania Energią oraz dba o ciągłą, systematyczną poprawę wykorzystania energii przez organizację.

Jest ona odzwierciedleniem najlepszych praktyk z zakresu zarządzania energią i opiera się na istniejących krajowych standardach oraz inicjatywach. Uwzględnia ona ponadto, aktualne uwarunkowania prawne, wymogi środowiskowe oraz potrzeby współczesnych organizacji.

Dla kogo?

System Zarządzania Energią według wymagań ISO 50001:2011 może zostać wdrożony w przedsiębiorstwach o różnej wielkości, funkcjonujących w różnych branżach i gałęziach przemysłu. Natomiast jest on zalecany w szczególności organizacjom, które cechują się wysoką konsumpcją źródeł energii, tj.: firmom produkcyjnym, firmom budowlanym, bądź też firmom transportowym.

Czy warto?

Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią , podobnie jak w przypadku Systemu Zarządzania Jakością, przyniesie przedsiębiorstwu wiele korzyści. Do najważniejszych zaliczyć można:

  • Zmniejszenie kosztów zużycia energii poprzez uporządkowane podejście do identyfikacji, pomiaru i zarządzania zużyciem energii;
  • Zwiększenie wydajności poprzez określenie rozwiązań technologicznych oraz wpływ na zmianę zachowań członków organizacji, w celu zmniejszenia zużycia energii;
  • Zapewnienie zgodności z obecnymi oraz przyszłymi wymaganiami prawnymi oraz regulacjami, dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych;
  • Spełnienie oczekiwań interesariuszy, a także wszelkich nałożonych wymagań zarówno teraz, jak i w przyszłości;
  • Promuje politykę zarządzania energią i ugruntowuje myślenie w kategoriach efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie;
  • Zintegrowany System Zarządzania Energią z dotychczas funkcjonującymi systemami zarządzania – przynosi dodatkowe korzyści;
  • Umożliwia zrozumienie zagrożeń, związanych z energią, a także pozwala zidentyfikować obszary przedsiębiorstwa, które są najbardziej na nie narażone;
  • Promuje rozwiązania innowacyjne;
  • Gospodarka niskoemisyjna to stworzenie możliwości dla przyszłych – nowych produktów i usług;
  • Możliwość zastosowania w każdym przedsiębiorstwie, zarówno dużym, jak i małym – niezależnie od branży.

Wdrożenie w przedsiębiorstwie Systemu Zarządzania Energią i poddanie procesowi certyfikacji przez niezależną jednostkę certyfikującą, przynosi wiele korzyści w różnych wymiarach: finansowym, ekonomicznym, organizacyjnym, systemowym, czy też procesowym.

Posiadanie certyfikowanego systemu ISO 50001 pozwala przede wszystkim na doskonalenie funkcjonowania organizacji, poprzez szczegółowy nadzór nad oddziaływaniem na środowisko – skutkuje to przede wszystkim poprawą wydajności energetycznej oraz redukcją emisji gazów cieplarnianych.

Bardzo istotny jest również wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym oraz zyskanie reputacji firmy dbającej o środowisko naturalne i społecznie odpowiedzialnej.

Jak to działa?

Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej dwudziestu pięciu pracowników płacą składki do PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), jeżeli zatrudniają mniej niż 6% osób niepełnosprawnych.

Dla przykładu przedsiębiorstwo, które zatrudnia 100 osób musi zatrudnić 6-ciu niepełnosprawnych pracowników, wówczas nie płaci składki. W przypadku kiedy nie zatrudnia osób niepełnosprawnych płaci co miesiąc ok. 10 tyś. zł na rzecz PFRON, czyli rocznie 120 tyś. zł.

50% wyżej wymienionej kwoty, przedsiębiorstwo może wydać, kupując usługi w evoSOLUTIONS, drugie 50% i tak należy wpłacić do PFRON zgodnie z ustawą o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Artykuł 22, pkt.3.

Przedsiębiorstwo nadal wydaje 120 tyś. zł, ale dostaje usługi warte 60 tyś. zł i fakturę VAT obniżającą podstawę opodatkowania!

Współpracując z nami mogą Państwo znacznie obniżyć koszty redukując obowiązkowe wpłaty do PFRON.

SYMULACJA DZIAŁANIA REFINANSOWANIA

Faktura za usługi

Roczna wpłata na PFRON

Klienci evoSOLUTIONS

Pozostałe firmy

Klienci evoSOLUTIONS

24 000 PLN

24 000 PLN

100 pracowników

Pozostałe firmy

48 000 PLN

Klienci evoSOLUTIONS

60 000 PLN

60 000 PLN

250 pracowników

Pozostałe firmy

120 000 PLN

Klienci evoSOLUTIONS

120 000 PLN

120 000 PLN

500 pracowników

Pozostałe firmy

240 000 PLN

Klienci evoSOLUTIONS

240 000 PLN

240 000 PLN

1000 pracowników

Pozostałe firmy

480 000 PLN

Maria Myślińska

Account Manager

Informacja dot. PFRON

tel. 578 924 954

Maria Myślińska

Account Manager

Informacja dot. PFRON

tel. 578 924 954