Usługi

RODO – Wdrożenie – Audyt – PFRON

25 maja 2018r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – w skrócie RODO).

Pojawi się m.in. obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych i jego nowe zadania (np. zgłaszanie naruszeń w ciągu 72 godzin od wykrycia), nowe klauzule informacyjne i oceny ryzyka, ograniczenie profilowania, obowiązkowa inwentaryzacja danych – jednocześnie niedopilnowanie nowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych może kosztować firmę nawet do 20 mln euro lub 4 proc. rocznego obrotu firmy – w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Nie bez znaczenia będzie także większa odpowiedzialność odszkodowawcza i cywilna właścicieli / zarządów firm.

Ochrona danych osobowych nie będzie zatem sprowadzała się do wykonania kilku jasno określonych czynności, a raczej zaprojektowania całego systemu tej ochrony – i ustawiania procedur osobno pod wszystkie procesy, jakie dzieją się w firmie i uwzględniają wykorzystanie danych osobowych.

ETAPY WDROŻENIA RODO Z EVOSOLUTIONS

W celu stworzenia dla Państwa indywidualnej oferty prosimy o wypełnienie ankiety on-line. Zindywidualizowana oferta w 24H

Wypełnij ankietę ON-LINE

ETAP 1

Krok 1
SZKOLENIE WPROWADZAJĄCE

Dowiedz się więcej

ETAP 2

Krok 2
ANALIZA SZCZEGÓŁOWA I INWENTARYZACJA

  • Analiza potrzeb dotyczących wdrożenia RODO (przegląd procesów);
  • Przygotowanie planu i harmonogramu wdrożenia RODO.

Podsumowanie: Raport zaleceń wdrożeniowych

Krok 3
WDROŻENIE WYMAGAŃ RODO

  • Przygotowanie dokumentów zgodnych z nowym Rozporządzeniem;
  • Wyznaczenie zakresu działań dla IOD (Inspektora Ochrony Danych);
  • Szacowanie ryzyka, związanego z przetwarzaniem danych.

Podsumowanie: Wdrożenie proponowanych działań

Krok 4
MONITOROWANIE WDROŻONYCH ZALECEŃ

  • Kontrolowanie sprawności wprowadzonych procesów;
  • Wsparcie opiekuna firmy.

Podsumowanie: Ocena efektywności działania systemu

Schemat i mechanizm finansowania z odpisem PFRON

Jak to działa?

Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej dwudziestu pięciu pracowników płacą składki do PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), jeżeli zatrudniają mniej niż 6% osób niepełnosprawnych.

Dla przykładu przedsiębiorstwo, które zatrudnia 100 osób musi zatrudnić 6-ciu niepełnosprawnych pracowników, wówczas nie płaci składki. W przypadku kiedy nie zatrudnia osób niepełnosprawnych płaci co miesiąc ok. 10 tyś. zł na rzecz PFRON, czyli rocznie 120 tyś. zł.

50% wyżej wymienionej kwoty, przedsiębiorstwo może wydać, kupując usługi w evoSOLUTIONS, drugie 50% i tak należy wpłacić do PFRON zgodnie z ustawą o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Artykuł 22, pkt.3.

Przedsiębiorstwo nadal wydaje 120 tyś. zł, ale dostaje usługi warte 60 tyś. zł i fakturę VAT obniżającą podstawę opodatkowania!

Współpracując z nami mogą Państwo znacznie obniżyć koszty redukując obowiązkowe wpłaty do PFRON.

SYMULACJA DZIAŁANIA REFINANSOWANIA

Faktura za usługi

Roczna wpłata na PFRON

Klienci evoSOLUTIONS

Pozostałe firmy

Klienci evoSOLUTIONS

24 000 PLN

24 000 PLN

100 pracowników

Pozostałe firmy

48 000 PLN

Klienci evoSOLUTIONS

60 000 PLN

60 000 PLN

250 pracowników

Pozostałe firmy

120 000 PLN

Klienci evoSOLUTIONS

120 000 PLN

120 000 PLN

500 pracowników

Pozostałe firmy

240 000 PLN

Klienci evoSOLUTIONS

240 000 PLN

240 000 PLN

1000 pracowników

Pozostałe firmy

480 000 PLN

Nasi PARTNERZY:

ENSI Kancelaria Ekspertów od ponad 20 lat pomaga organizacjom skutecznie rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem informacji we wszystkich jego obszarach.
Jako pierwsza zajęła się doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych zaraz po wejściu w życie ustawy o ochronie danych osobowych (30 kwietnia 1998 r.).
W ciągu ponad 20 lat działalności wykonała ponad 100 projektów wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji, przygotowała blisko 400 organizacji do wypełniania obowiązków ochrony danych osobowych, przeprowadziła 500 różnych audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych, zorganizowała wiele prestiżowych konferencji oraz przeszkoliła około 30 000 osób z różnych organizacji na specjalnych szkoleniach i warsztatach.
Eksperci ENSI uczestniczyli w pracach nad nowelizacją przepisów ochronie danych osobowych (prace w latach 2007 – 2010 oraz 2012 – 2014). Brali aktywny udział w pracach Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 182 (m.in. w pracach podkomitetu ds. ISMS) oraz Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej. Są autorami komentarzy do przepisów prawa, poradników i podręczników, publikacji o charakterze kompendium wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa informacji, danych osobowych, systemów informatycznych oraz zarządzania ciągłością działania.
W tym momencie ENSI uczestniczy w ponad 30 projektach wdrożenia RODO/GDPR
Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu Firmy ENSI
Ekspert i audytor bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych. Współtwórca Metodyki TISM, Metodyki TSM-BCP, Metodyki TSM – całościowej koncepcji zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Twórca metodyki Zarządzania Procesami Przetwarzania Danych Osobowych (PBDO).
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (od 2007). Brał czynny udział jako przedstawiciel Stowarzyszenia ABI w konsultacjach, prowadzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w przygotowaniu polskiego stanowiska na forum Rady Europy w związku z reformą ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej (rozporządzenie RODO) oraz dotyczących polskiego tłumaczenia RODO (2012 – 2016).

Maria Myślińska

Account Manager

Informacja dot. PFRON

tel. 578 924 954

Maria Myślińska

Account Manager

Informacja dot. PFRON

tel. 578 924 954
business services specialized translations polish english francais solutions work shop wires